Nordica Asianajotoimisto

Kauppasopimus ja yrityskauppa

Tarjoamme palveluita erityisesti pk-yrityksille esim. seuraavan tyyppisissä asiakokonaisuuksissa:

  • kauppasopimukset
  • yrityskaupat
  • yhteistyösopimukset
  • vakioehdot
  • edustus- ja jakelusopimukset
  • liikehuoneiston vuokrasopimukset

Avustamme yrityksiä myös sopimusneuvotteluissa. Asianmukaiset yleiset ehdot ja sopimuspohjat helpottavat yrityksen toimintaa ja ehkäisevät riitojen syntymistä.

Janne Kangas

asianajaja