Nordica Asianajotoimisto

Lakipalvelut

Asianajotoimisto Nordica Oy tarjoaa oikeudellisia palveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille. Suoritamme toimeksiannot luotettavasti ja kustannustehokkaasti eettisesti korkeatasoiselta pohjalta.

Toimintamme painopistealueita ovat:
Perhe- ja perintöoikeus
Yritysjuridiikka
Sopimusoikeus
Työoikeus
Rikosoikeus
Yleisjuridiikka

Pyrkimyksemme on ratkaista asiat sovinnollisesti. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu. Toimistomme lakimiehillä on laaja kokemus oikeudenkäynneistä. Lisäksi toimimme pesänjakajina avioeron ja kuoleman jälkeen toimitetuissa osituksissa ja perinnönjaoissa.

Esimerkkejä perheoikeudellisista toimeksiannoista:
- lapsen huolto ja tapaamisoikeus
- lapsen elatusapu
- tapaamisoikeuden täytäntöönpano
- avioero
- avioehto
- omaisuuden ositus

Olemme myös toimineet konkurssipesien pesänhoitajina. Lisäksi laadimme asiakirjoja, kuten esim. testamentteja, perinnönjakokirjoja, kauppakirjoja ja erityyppisiä sopimuksia. Tarjoamme myös juridista neuvontaa. Toimistomme on tarjonnut elatusvelvollisille maksutonta puhelinneuvontaa vuodesta 1993 lähtien.

Esimerkkejä perintöoikeudellisista toimeksiannoista:
- testamentti
- perukirja
- perinnönjakokirja
- kauppakirja

Toimeksiantoihimme kuuluvat myös työsuhteeseen liittyvät sopimus- ja riitatilanteet. Edelleen avustamme asiakkaitamme erilaisissa vahingonkorvaukseen liittyvissä jutuissa.

Tarjoamme palveluita myös erityisesti pk-yrityksille esim. seuraavantyyppisissä asiakokonaisuuksissa:

- kauppasopimukset
- yrityskaupat
- yhteistyösopimukset

Toimistomme hoitaa myös kansainvälisiä asioita työkielinään suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

Olemme Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja noudatamme toiminnassamme hyvää asianajotapaa koskevia ohjeita.