Nordica Asianajotoimisto

Sopimusoikeus

Avustamme yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita yhteisöjä sopimuksiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten esim. sopimusriskien hallinnassa, sopimuksien laadinnassa ja sopimuksiin liittyvissä riidoissa.

Sopimuksen ehdot tulisi laatia niin yksiselitteisesti ja selkeiksi, että ulkopuolinen henkilö pystyy pelkän sopimustekstin perusteella toteamaan mitä on sovittu. Olosuhteiden muutoksen johdosta sopimuksen ehtoa voidaan muuttaa tai sopimus voidaan irtisanoa. Mikäli sopimusta rikotaan, sopimuskumppani voi vaatia esimerkiksi hinnanalennusta, sopimuksen purkamista tai vahingonkorvausta. Ensisijaisia oikeusseuraamuksia ovat kuitenkin suorituksen korjaaminen ja hinnanalennus. Vahingonkorvauksen tarkoituksena on kattaa sopimusrikkomuksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

Sopimusten riskiä voidaan hallita esimerkiksi vastuunrajoituslausekkeilla. Lisäksi sopimusehdoissa voidaan korvausvastuulle asettaa rahamääräinen enimmäismäärä.

Janne Kangas

asianajaja