Nordica Asianajotoimisto

Avioero ja elatusapu

Avustamme kaikissa lapsiin ja perheisiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa, kuten esimerkiksi avioeroon sekä lasten huoltoon ja elatusapuihin liittyvissä asioissa. Laadimme em. asioihin liittyviä sopimuksia ja hoidamme myös tarvittaessa oikeudenkäynnit. Palvelemme lisäksi lastensuojeluun liittyvissä asioissa.

Aviopuolisot voivat ennen avioliiton solmimista tai sen aikana sulkea pois tai rajoittaa avio-oikeutta. Muussa tapauksessa puolisoiden netto-omaisuus ositustilanteissa pääsääntöisesti puolitetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että se puoliso, jolla on enemmän netto-omaisuutta, joutuu maksamaan toiselle tasinkoa.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat tulee ratkaista ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Myös lapsen mielipide tulee ottaa huomioon. Yhteishuolto on selkeä pääsääntö. Vuoroasuminen on viime vuosina yleistynyt. Lapselle suoritettavan elatusavun tulee olla määrältään kohtuullinen. Siinä tulee huomioida mm. luonapidon laajuus.

Esimerkkejä perheoikeudellisista toimeksiannoista:

  • lapsen huolto ja tapaamisoikeus
  • lapsen elatusapu
  • tapaamisoikeuden täytäntöönpano
  • avioero
  • avioehto
  • omaisuuden ositus

Toimistomme on tarjonnut elatusvelvollisille maksutonta puhelinneuvontaa vuodesta 1993 lähtien.

Janne Kangas

asianajaja